Thuốc kháng sinh điều trị nhiễm trùng METRONIDAZOL chính hãng

Thành phần : metronidazole 400 mg trong mỗi viên nén

Dạng dược phẩm: Dạng viên nén, vỉ 10 viên